BIELA STOPA JUNIOR

  • Štart o 10:45 28.1.2018
  • Trať: 2km okruh. Počet kôl je určený podľa vekovej kategorie.
  • Preteky s hromadným štartom klasickou technikou pre deti a mládež.
  • Verejné preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára žiactva a dorastu.
  • Prezentácia a výdaj štartových čísel v deň pretekov v športovej hale na Skalke.

Viac informácií a propozicie pretekov tu.

Kategórie

Kategórie Trať Štartovné Koridor
11 -12 roční mladší žiaci 2 km 3 € IV
13 -14 roční starší žiaci 4 km 3 € III
15-16 roční mladší dorast 6 km 5 € II
17-18 roční starší dorast 10 km 5 € I

 


 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, ak v kategórii bude menej ako päť pretekárov. Víťazi kategórií budú odmenení vecnými cenami a diplomom.