Doprava

Organizátor nezabezpečuje dopravu z Kremnice na Skalku a späť. Pretekári a diváci sa na miesto konania pretekov môžu dopraviť individuálne. Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.
Na Skalku premáva tiež mestský minibus z parkoviska Jeleň.