Propozície

Virtuálna Biela stopa

48. ročník Bielej stopy 2021 sa bude konať formou virtuálnych pretekov s využitím dostupných technológií na individuálne meranie športových výkonov prostredníctvom inteligentných hodiniek a mobilných aplikácií. Každý registrovaný účastník si sám odmeria bežecký výkon a záznam z neho odošle na vyhodnotenie.

Dôrazne žiadame pretekárov o dodržiavanie platných opatrení proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.

Registrácia

 • registrácia na preteky Biela stopa s hromadným štartom bola ku dňu 10.2.2021 zastavená a nahradená registráciou na virtuálnu Bielu stopu,
 • noví pretekári sa môžu zaregistrovať do 12.3.2021 na stránke registrácie,
 • pretekári, ktorí sa registrovali do 10.2.2021 obdržia informačný mail, na základe ktorého potvrdzujú svoju účasť na virtuálnych pretekoch.

Pretekári, ktorí sa registrovali pred 10.2.2021:

A) nemajú zaplatené štartovné a majú záujem o účasť na virtuálnej Bielej stope: ich pôvodná registrácia bude zrušená a pretekár sa registruje nanovo na stránke registrácie najneskôr do 12.3.2021 a uhradí štartovné vo výške 10 €.

B) nemajú zaplatené štartovné a nemajú záujem o účasť na virtuálnej Bielej stope: ich registrácia bude zrušená

C) majú zaplatené štartovné a majú záujem o účasť na virtuálnej Bielej stope: potvrdia túto skutočnosť v odpovedi na informačný mail spolu s uvedením trate, ktorú plánujú absolvovať. Ich prihlasovacie údaje budú automaticky presunuté do štartovej listiny spolu s čiastkou 10 € zo sumy už zaplateného štartovného. Suma po odčítaní 10 € za štartovné na virtuálne preteky bude zaslaná na bankový účet uvedený pretekárom. Alebo môžu pretekári rozdiel sumy venovať na úpravu bežeckých tratí.

D) majú zaplatené štartovné a nemajú záujem o účasť na virtuálnej Bielej stope: ich registrácia a zaplatené štartovné sa presúva na nasledujúci ročník Bielej stopy.

Štartovné – manipulačný poplatok

 • suma je 10 €
 • jednotné pre 24km a 48km trať
 • pretekári, registrovaní do 10.2.2021 so zaplateným štartovným už štartovné na virtuálne preteky neplatia

V cene štartovného je zahrnuté

 • úprava tratí
 • upomienková čelenka
 • výsledkový servis
 • diplom zo stránky Bielej stopy
 • parkovné na Skalke pri Kremnici

Parkovné bude uhradené registrovaným pretekárom v čase konania virtuálnych pretekov, pokiaľ pošlú mailom dátum ich účasti na pretekoch a ŠPZ vozidla.

Bežecká trať

 • 24 km Severný okruh so štartom a cieľom pri veži na štadióne R. Čillíka
 • 48 km 2x Severný okruh s obrátkou pri veži na štadióne R. Čillíka
 • mapa pretekov na stiahnutie TU
 • trať bude udržiavaná a vyznačená počas určeného termínu pretekov

Termín na absolvovanie pretekov

 • každý účastník virtuálnych pretekov (pretekár) absolvuje trať v priebehu 16 dní v termíne od 27.2.2021 do 14.3.2021
 • pretekár si sám vyberie najvhodnejší čas na absolvovanie trate v ľubovoľný deň medzi 7,00 hod a 18,00 hod. V nočných hodinách (od 18,00 hod do 7,00 hod) je čas vyhradený na úpravu tratí a hrozí riziko stretu so strojmi upravujúcimi trať

Záznam aktivity a odoslanie záznamu o výsledku

 • aktivitu si pretekár zaznamená pomocou inteligentných hodiniek alebo prostredníctvom
  aplikácie, ktorá vytvorí záznam do GPX alebo TCX súboru. Pre vytvorenie záznamu je možné použiť napríklad aplikácie STRAVA, Garmin Connect, Mapy.cz.
 • záznam výsledku vo formáte GPX alebo TCX pošle pretekár mailom na adresu vysledky@bielastopa.eu. najneskôr do 18.3.2021
 • súbor musí v názve obsahovať len osobné číslo pridelené v štartovnej listine, napr. 123.GPX
 • v rámci jednej registrácie je možné odoslať len jeden súbor so záznamom
 • pokiaľ súbor nebude obsahovať potrebné časové záznamy, nebude vyhodnotený
 • všetky platné záznamy automaticky zaradia osobné čísla pretekárov do tomboly o ceny

Výsledky o absolvovaní trate, ceny

 • výsledky budú zverejnené na stránke Bielej stopy do 21.3.2021 spolu s výsledkami losovania tomboly
 • losovanie tomboly bude zverejnené videozáznamom
 • vylosované ceny si výherca preberie osobne po dohode s organizátorom tomboly

Pravidlá virtuálnych pretekov Biela stopa 2021

 • virtuálne preteky konané v termíne od 27.2.2021 do 14.3.2021 sú alternatívnou športovou aktivitou k pretekom s hromadným štartom v behu na lyžiach,
 • pretekár sa môže zúčastniť akcie kedykoľvek v rozmedzí termínu konania akcie,
 • zvolená trať musí byť absolvovaná v rámci jednej aktivity a nie je povolené meraný čas zastaviť alebo rozdeliť na viacero úsekov,
 • pretekár je povinný absolvovať celú trať len vlastnými silami bez pomoci,
 • meranie času a dĺžky aktivity je v réžii samotného pretekára za pomoci vlastných zdrojov (inteligentné hodinky, mobilný telefón, apod.),
 • výsledok aktivity nie je pretekárovi započítaný do série pretekov Euroloppet a pretekár nemá nárok na pečiatku do Euroloppet pasu o absolvovaní pretekov,
 • výsledok sa započítava do série pretekov Stopathlon 2021,
 • vzhľadom k tomu, že pretekári nemajú úplne rovnaké podmienky pretekov, nebudú sa ceny udeľovať za najlepšie umiestnenia,
 • pretekár sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečenstvo a v rámci virtuálnych pretekov nie je zo strany organizátora zabezpečená stála zdravotná služba,
 • účastník akcie má zaistenú pomoc na trati po privolaní Záchrannej horskej služby na telefónnom čísle 18 300,
 • akcie sa môžu zúčastniť len pretekári starší ako 15 rokov,
 • pretekár je povinný dodržiavať nariadenia a opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 aktuálne platné v termíne účasti na akcii a nevzniká mu nárok na akékoľvek zvýhodnenia voči nariadeniam vydaným príslušnými orgánmi.

Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie celej aktivity, pokiaľ budú nariadenia platné v čase konania virtuálnych pretekov v rozpore s charakterom aktivity.

V Kremnici 10.2.2021