Run & Walk - Covid-19

Prosíme všetkých účastníkov zúčastnených na podujatí aby dodržiavali nasledovné pravidlá:
• pri prezentácii v hale je pohyb možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami
• platí zákaz podávania rúk
• pri hromadnom štarte sú pretekári povinní mať prekryté horné dýchacie cesty
• používať dezinfekčné prostriedky
• dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:
– rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
– športovcov.

Počasie

View detailed snow forecast for Skalka pri Kremnici at:
snow-forecast.com