Stopathlon

Stopathlon je názov seriálu pretekov, ktoré organizuje TJ Biela stopa Kremnica.

      Súčasťou tohto seriálu je zimná Biela stopa, jarné preteky na horských bicykloch Bike&Roll a jesenné preteky v horskom behu Run&Walk.

      Každý pretekár, ktorý sa zúčastní všetkých 3 pretekov, bude automaticky vyhodnotený v rámci seriálu. Podmienkou pre správne vyhodnotenie je presná zhoda mena, priezviska a dátumu narodenia vo výsledkových listinách jednotlivých pretekov.
Každé preteky resp. trať majú pridelené maximálne dosiahnuteľné bodové hodnotenie podľa náročnosti (čím dlhšia trať, tým viac bodov) a každý pretekár získava body na základe časovej straty na prvého pretekára (čím menšia strata, tým viac bodov).

      Vyhodnotenie a ocenenie víťazov Stopathlonu za aktuálny rok sa uskutoční v rámci jesenných pretekov Run&Walk.

Vo výsledkovej listine sú zahrnutí len tí pretekári, ktorí sa zučastnili akejkoľvek trati Bielej stopy , pretekov Bike & Roll and Run & Walk.

==================================================================================================================================

Výsledky seriálu pretekov za rok 2023 po 3 kole

— Kategória: M ———————————————

 1. KLUCIK Daniel, 1981 – 580 b.
 2. ŠKARVADA Milan, 1974 – 577 b.
 3. HORVÁT Marcel, 1984 – 576 b.
 4. BELIANSKY Anton, 1962 – 566 b.
 5. MUTŇANSKÝ Tomáš, 1990 – 556 b.
 6. KONTRA Marek, 1988 – 466 b.
 7. PUSZTI Richard, 1973 – 448 b.
 8. LIPTÁK Jozef, 1966 – 436 b.
 9. CHOVANEC Dušan, 1987 – 373 b.

— Kategória: F ———————————————

 1. HURBANOVA Monika, 1987 – 532 b.
 2. FEHER Nikoletta, 1975 – 368 b.

Pre výpočet bodov bol použitý tento vzorec:

Bn = 100 + Obtiaznost * (2 – Cn/C1)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Obtiažnosť – Koeficient obtiažnosti pridelený jednotlivým pretekom podľa nasledujúcej tabuľky
Cn – Čas n-tého pretekára v sekundách
C1 – Čas prvého pretekára

Biela stopa

koeficient pre trať:

Biela stopa 50 Free – 120
Biela stopa 25 Free – 110
Biela stopa 30 Classic – 110

Bike & Roll

koeficient pre trať:

Bike 45 – 120
Bike 25 – 100

Run & Walk

koeficient pre trať:

Run 42 – 140
Run 21 – 120

Historické výsledky STOPATHLON

2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020 – zrušený pre neuskutočnenie Bike & Roll 2020
2021
2022
2023