Stopathlon

Stopathlon je názov seriálu pretekov, ktoré organizuje TJ Biela stopa Kremnica.

      Súčasťou tohto seriálu je zimná Biela stopa, jarné preteky na horských bicykloch Bike&Roll a jesenné preteky v horskom behu Run&Walk.

      Každý pretekár, ktorý sa zúčastní všetkých 3 pretekov, bude automaticky vyhodnotený v rámci seriálu. Podmienkou pre správne vyhodnotenie je presná zhoda mena, priezviska a dátumu narodenia vo výsledkových listinách jednotlivých pretekov.
Každé preteky resp. trať majú pridelené maximálne dosiahnuteľné bodové hodnotenie podľa náročnosti (čím dlhšia trať, tým viac bodov) a každý pretekár získava body na základe časovej straty na prvého pretekára (čím menšia strata, tým viac bodov).

      Vyhodnotenie a ocenenie víťazov Stopathlonu za aktuálny rok sa uskutoční v rámci jesenných pretekov Run&Walk.

Vo výsledkovej listine sú zahrnutí len tí pretekári, ktorí sa zučastnili akejkoľvek trati Bielej stopy , pretekov Bike & Roll and Run & Walk.

==============================================================================================================================================

— Kategória: M ———————————————
1. ORAVEC Marcel1990553 b.
1. KLUCIK Daniel1981553 b.
3. ZLOCHA Miroslav1989545 b.
4. KRAJČI Tomáš1985447 b.
5. CHOVANEC Dušan1987343 b.
6. KNAPÍK František197577 b.
— Kategória: F ———————————————
1. MOJŽIŠOVÁ Marcela1971425 b.

Pre výpočet bodov bol použitý tento vzorec:

Bn = 100 + Obtiaznost * (2 – Cn/C1)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Obtiažnosť – Koeficient obtiažnosti pridelený jednotlivým pretekom podľa nasledujúcej tabuľky
Cn – Čas n-tého pretekára v sekundách
C1 – Čas prvého pretekára

Biela stopa

koeficient pre trať:

Biela stopa 50 Free – 120
Biela stopa 25 Free – 110
Biela stopa 30 Classic – 110

Bike & Roll

koeficient pre trať:

Bike 45 – 120
Bike 25 – 100

Run & Walk

koeficient pre trať:

Run 42 – 140
Run 21 – 120

Historické výsledky STOPATHLON

2013
2015
2016
2017
2018
2019

2020 – zrušený pre neuskutočnenie Bike & Roll 2020

2021

2022