Stopathlon

Stopathlon je názov seriálu pretekov, ktoré organizuje TJ Biela stopa Kremnica.

      Súčasťou tohto seriálu je zimná Biela stopa, jarné preteky na horských bicykloch Bike&Roll a jesenné preteky v horskom behu Run&Walk.

      Každý pretekár, ktorý sa zúčastní všetkých 3 pretekov, bude automaticky vyhodnotený v rámci seriálu. Podmienkou pre správne vyhodnotenie je presná zhoda mena, priezviska a dátumu narodenia vo výsledkových listinách jednotlivých pretekov.
Každé preteky resp. trať majú pridelené maximálne dosiahnuteľné bodové hodnotenie podľa náročnosti (čím dlhšia trať, tým viac bodov) a každý pretekár získava body na základe časovej straty na prvého pretekára (čím menšia strata, tým viac bodov).

      Vyhodnotenie a ocenenie víťazov Stopathlonu za aktuálny rok sa uskutoční v rámci jesenných pretekov Run&Walk.

Konečné výsledky Stopathlonu 2018

Kategória Muži po 3.kole:
 1. GÁBOR      Pavol    1985   637 b.
 2. BELIANSKY    Anton    1962   576 b.
 3. MURÍN      Pavol    1984   575 b.
 4. SCHMIDT     Gabriel   1976   556 b.
 5. CHOVAN     Michal    1978   530 b.
 6. KAVEC      Ján     1970   482 b.
 7. MOJŽITA     Peter    1973   476 b.
 8. PUSZTI     Richard   1973   469 b.
 9. NEUSCHL     Peter    1963   430 b.
 10. MUCHA      Miloslav   1971   412 b.
 11. MURGAŠ     Štefan    1972   403 b.
 12. CHOVANEC    Dušan    1987   307 b.
Kategória Ženy po 3. kole:
 1. MUCHOVÁ     Zlatica   1972   525 b.
 2. BULÍKOVÁ    Božena    1979   514 b.
 3. FEHÉR      Nikoletta  1975   371 b.

Vo výsledkovej listine sú zahrnutí len tí pretekári, ktorí sa zučastnili akejkoľvek trati Bielej stopy , pretekov Bike & Roll and Run & Walk.

======================================================================================================

Pre výpočet bodov bol použitý tento vzorec:

Bn = 100 + Obtiaznost * (2 – Cn/C1)

——————————————————————————————————————————————————————————
Obtiažnosť – Koeficient obtiažnosti pridelený jednotlivým pretekom podľa nasledujúcej tabuľky
Cn – Čas n-tého pretekára v sekundách
C1 – Čas prvého pretekára

Biela stopa

koeficient pre trať:

Biela stopa 50 Free – 120
Biela stopa 25 Free – 110
Biela stopa 30 Classic – 110

 

Bike & Roll

koeficient pre trať:

Bike 45 – 120
Bike 25 – 100

Run & Walk

koeficient pre trať:

Run 42 – 140
Run 21 – 120