BIELA STOPA JUNIOR

  • Štart o 10:45 2. 3. 2025
  • Trať: 2km okruh. Počet kôl je určený podľa vekovej kategorie.
  • Preteky s hromadným štartom klasickou technikou pre deti a mládež.
  • Verejné preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára žiactva a dorastu.
  • Prezentácia a výdaj štartových čísel v deň pretekov od 7:30 do 10:15 v športovej hale na Skalke.

Viac informácií a propozicie pretekov tu.

Kategórie

Vek Kategórie Trať Koridor
11 roční
12 roční
mladší žiaci 2 km IV
13 roční
14 roční
starší žiaci 4 km III
15 – 16 roční mladší dorastenci / dorastenky 8 / 6 km II
17 – 18 roční starší dorastenci / dorastenky 10 / 8 km I

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, ak v kategórii bude menej ako päť pretekárov. Víťazi kategórií budú odmenení vecnými cenami a diplomom.