Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Dátum konania: 12. 3. 2022 – 13. 3. 2022

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Pravidlá: Preteky sú organizované podľa platných pravidiel FIS pre masové preteky v behu na lyžiach
Preteky sa konajú za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Disciplíny:

Biela stopa 50km voľnou technikou
Biela stopa 25km voľnou technikou
Biela stopa 30km klasickou technikou
Biela stopa Junior
Biela stopa Mini

Tréning:

Od piatku 11. 3. 2022 od 9,00 h – 17,00 h na vyznačených tratiach na Skalke pri Kremnici. V prípade priaznivých snehových podmienok je možné využiť aj mestský okruh na Sokolskom ihrisku.

Kategórie:

16 - 3536 - 4546 - 5556 - 6566. a starší
MužiM19M36M46M56M66
ŽenyW19W36W46W56W66

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie najneskôr v deň konania pretekov do 9:00 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára vo štvrtok 10. 3. 2022 o 12:00 hod.
Pretekári na Biela stopa JUNIOR, ktorí sú členovia SLA sa registrujú prostredníctvom registračného fromulára SLA a nečlenovia prostredníctvom online formulára Bielej stopy.
kontakt: Ladislav Karrach tel: + 421 915 393 885 email: info(at)bielastopa.eu

Štartovné:

Dátum úhrady do31.01.
(Základné)
11.03.Pri prezentácii
(iba v hotovosti)
50km Free style29 €40 €50 €
29 € * 32 € * 42 € *
25km Free style19 €35 €45 €
19 € * 28 € * 38 € *
30km Classic21 €37 €47 €
21 € * 30 € * 40 € *
Biela Stopa Junior3 € - žiaci ; 5 € - dorastenci
Mini Biela stopabezplatný štart

*majitelia Euroloppet pasu

 • Nárok na bezplatný štart majú víťazi v absolútnom poradí v predchádzajúcom ročníku a pretekári, ktorí sa zúčastnili doteraz všetkých ročníkov Bielej stopy.
 • Nárok na zlavnené štartovné vo výške štartovného majiteľov EL pasov majú členovia SLA, SLBZ a TJ Biela stopa.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná.
 • Pri neúčasti pretekára na pretekoch je štartovné nevratné.

Úhrada štartovného:

  Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
  Úhrada za štartovné musí byť uskutočnená do 7 kalendárnych dní od prihlásenia, inak sa stáva online prihláška neplatnou.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • Účastnícku medailu Bielej Stopy
 • Upomienkové predmety od partnerov
 • Zapožičaný štartový čip v rámci pretekov

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Mapa

štvrtok 16:00 – 20:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

piatok 15:00 – 21:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

sobota 7:30 – 9:30 Skalka

nedeľa 7:30 – 10:15 Skalka

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného. Pretekár musí na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 903 530 206

Zoradenie na štarte:

Pretekári budú zaradení do štartovných koridorov podľa výkonnosti na základe dosiahnutych výsledkov v ostatných 2 ročníkoch Bielej stopy.

 • 0. koridor (Red group) – do 30 pretekárov
 • 1. koridor – do 100 pretekárov
 • Euroloppet koridor – ostatní držitelia Euroloppet pasu (ak nie sú v 0. alebo 1.koridore)
 • 2. koridor – do 250 pretekárov
 • 3. koridor – do 300 pretekárov
 • 4. koridor – ostatní pretekári

Služby:

 • Vyhrievaná občerstvovacia zóna
 • Vyhrievaná šatňa s možnosťou sprchy
 • Úschovňa lyží a batožiny
 • Mazací servis od profesionálov zo SWIXu
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch a obed
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby
 • Oficiálny čas na internete

Doprava do miesta pretekov:

Pre individuálnu dopravu je možné využiť bezplatné parkovanie na vyznačených parkoviskách na Skalke. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, sobota 12. 3. 2022

odchod Kremnica Skalka príchod Kremnica určené pre dopravný prostriedok pristavený v Kremnici
7,30 8,00 8,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
8,30 9,00 9,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
13,30 14,00 14,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
14,00 14,30 15,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
14,30 15,00 15,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
15,00 15,30 16,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
15,30 16,00 16,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
16,00 16,30 17,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, nedeľa 13. 3. 2022

odchod Kremnica Skalka príchod Kremnica určené pre dopravný prostriedok pristavený v Kremnici
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
14,00 14,30 15,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
15,00 15,30 16,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
16,00 16,30 17,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň

Pečiatkovanie Euroloppet pasov

Potvrdenie účasti do Euroloppet pasu.
V sobotu a v nedeľu ,vždy po pretekoch ,v Relax centre na Skalke

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov na 50, 30 a 25 km trati bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov pre nedostatok snehu alebo pre iné objektívne príčiny sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

Ochrana súkromia:

Informácie nájdete tu Zásady ochrany súkromia

Hlavní funcionári:

Predseda organizačného výboru: Slavomír Hrúza

Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt

Veliteľ tratí: Viktor Halíř

Veliteľ štadióna: Slavomír Hrúza

Veliteľ časomiery a spracovania dát: Dušan Richter

Hlavný lekár podujatia:

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy

Technický delegát FIS: Petr Mach ( CZE )

Národný technický delegát: Peter Ďurčo

EUC, Euroloppet tím: Viliam Michalech

Mini Biela stopa: