Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Dátum konania: 25. 1. 2020 – 26. 1. 2020

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Pravidlá: Preteky sú organizované podľa platných pravidiel FIS pre masové preteky v behu na lyžiach
Preteky sa konajú za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Disciplíny:

Biela stopa 50km voľnou technikou
Biela stopa 25km voľnou technikou
Biela stopa 30km klasickou technikou
Biela stopa Junior
Biela stopa Mini

Tréning:

Od piatku 24.1. od 9,00 h – 17,00 h na vyznačených tratiach na Skalke pri Kremnici. V prípade priaznivých snehových podmienok je možné využiť aj mestský okruh na Sokolskom ihrisku.

Kategórie:

16 - 3536 - 4546 - 5556 - 6566. a starší
MužiM19M36M46M56M66
ŽenyW19W36W46W56W66

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie najneskôr v deň konania pretekov do 9:00 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára v stredu 22.1. o 24:00 hod.
Pretekári na Biela stopa JUNIOR, ktorí sú členovia SLA sa registrujú prostredníctvom registračného fromulára SLA a nečlenovia prostredníctvom online formulára Bielej stopy.
kontakt: Ladislav Karrach tel: + 421 915 393 885 email: info(at)bielastopa.eu

Štartovné:

Dátum úhrady do30.11.
(Základné)
22.01.
Pri prezentácii
(iba v hotovosti)
50km Free style29 €40 €50 €
29 € * 32 € * 42 € *
25km Free style19 €35 €45 €
19 € * 28 € * 38 € *
30km Classic21 €37 €47 €
21 € * 30 € * 40 € *
Biela Stopa Junior3 € - žiaci ; 5 € - dorastenci
Mini Biela stopabezplatný štart

*majitelia Euroloppet pasu

 • Nárok na bezplatný štart majú víťazi v absolútnom poradí v predchádzajúcom ročníku a pretekári, ktorí sa zúčastnili doteraz všetkých ročníkov Bielej stopy.
 • Nárok na zlavnené štartovné vo výške štartovného majiteľov EL pasov majú členovia SLA, SLBZ a TJ Biela stopa.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná.
 • Pri neúčasti pretekára na pretekoch je štartovné nevratné.

Úhrada štartovného:

  Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
  Úhrada za štartovné musí byť uskutočnená do 7 kalendárnych dní od prihlásenia, inak sa stáva online prihláška neplatnou.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • Účastnícku medailu Bielej Stopy
 • Upomienkové predmety od partnerov
 • Zapožičaný štartový čip v rámci pretekov

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Mapa

štvrtok 16:00 – 20:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

piatok 15:00 – 21:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

sobota 7:30 – 9:30 Skalka

nedeľa 7:30 – 10:15 Skalka

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného. Pretekár musí na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 903 530 206

Zoradenie na štarte:

Pretekári budú zaradení do štartovných koridorov podľa výkonnosti na základe dosiahnutych výsledkov v ostatných 2 ročníkoch Bielej stopy.

 • 0. koridor (Red group) – do 30 pretekárov
 • 1. koridor – do 100 pretekárov
 • Euroloppet koridor – ostatní držitelia Euroloppet pasu (ak nie sú v 0. alebo 1.koridore)
 • 2. koridor – do 250 pretekárov
 • 3. koridor – do 300 pretekárov
 • 4. koridor – ostatní pretekári

Tímový beh:

Je určený pre 3 až 5 členné skupiny pretekárov bez rozdielu pohlavia a veku. Pretekári, ktorí sú už prihlásení na sobotné preteky na 25 km voľnou technikou alebo na nedeľné preteky na 30 km klasickou technikou, sa môžu počas prezentácie dodatočne zaregistrovať ako tím. Vyhrá tím s najnižším celkovým časom, ktorý tvorí súčet troch najlepších časov pretekárov skupiny. Ocenené budú prvé 3 skupiny vecnými cenami v sobotu aj v nedeľu.

Služby:

 • Vyhrievaná občerstvovacia zóna
 • Vyhrievaná šatňa s možnosťou sprchy
 • Úschovňa lyží a batožiny
 • Mazací servis od profesionálov zo SWIXu
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch a obed
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby
 • Oficiálny čas na internete

Doprava do miesta pretekov:

Pre individuálnu dopravu je možné využiť bezplatné parkovanie na vyznačených parkoviskách na Skalke. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, sobota 25. 1. 2020

odchod Kremnica Skalka príchod Kremnica určené pre dopravný prostriedok pristavený v Kremnici
7,30 8,00 8,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
8,30 9,00 9,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
13,30 14,00 14,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
14,00 14,30 15,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
14,30 15,00 15,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
15,00 15,30 16,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
15,30 16,00 16,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
16,00 16,30 17,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, nedeľa 26. 1. 2020

odchod Kremnica Skalka príchod Kremnica určené pre dopravný prostriedok pristavený v Kremnici
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
14,00 14,30 15,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
15,00 15,30 16,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
16,00 16,30 17,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň

Pečiatkovanie Euroloppet pasov

Potvrdenie účasti do Euroloppet pasu.
V sobotu a v nedeľu ,vždy po pretekoch ,v Relax centre na Skalke

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov na 50, 30 a 25 km trati bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov pre nedostatok snehu alebo pre iné objektívne príčiny sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

Ochrana súkromia:

Informácie nájdete tu Zásady ochrany súkromia

Hlavní funcionári:

Predseda organizačného výboru: Slavomír Hrúza

Riaditeľ pretekov: Viktor Halíř

Veliteľ tratí: Dalibor Schmidt

Veliteľ štadióna: Dušan Privalinec

Veliteľ časomiery a spracovania dát: Dušan Richter

Hlavný lekár podujatia: MUDr. Marian Kováčik

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy

Technický delegát FIS: Mach Petr (CZE)

Národný technický delegát: 

EUC, Euroloppet tím: Viliam Michalech

Mini Biela stopa: Hana Zlatošová