Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Dátum konania: 1. 3. 2025 – 2. 3. 2025

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Pravidlá: Preteky sú organizované podľa platných pravidiel FIS pre masové preteky v behu na lyžiach
Preteky sa konajú za podpory tradičných sponozorov.

Disciplíny:

Biela stopa 50km voľnou technikou
Biela stopa 25km voľnou technikou
Biela stopa 30km klasickou technikou
Biela stopa Junior

Tréning:

Od piatku 28. 2. 2025 od 9,00 h – 17,00 h na vyznačených tratiach na Skalke pri Kremnici.

Kategórie:

16 - 3536 - 4546 - 5556 - 6566. a starší
MužiM19M36M46M56M66
ŽenyW19W36W46W56W66

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie najneskôr v deň konania pretekov do 9:00 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára vo štvrtok 27. 2. 2025 o 12:00 hod.
Pretekári na Biela stopa JUNIOR, sa registrujú prostredníctvom online formulára Bielej stopy.
kontakt: Slavomír Hrúza tel: + 421 915 393 885 email: info(at)bielastopa.eu

Štartovné:

Dátum úhrady do29.01.
(Základné)
28.02.Pri prezentácii
(iba v hotovosti)
50km Free style45 €55 €65 €
45 € * 45 € * 55 € *
25km Free style30 €40 €50 €
30 € * 30 € * 40 € *
30km Classic37 €46 €56 €
37 € * 37 € * 47 € *
Biela Stopa Junior 5 € 10 €
Mini Biela stopabezplatný štart

*majitelia Euroloppet pasu

 • Nárok na bezplatný štart majú víťazi v absolútnom poradí v predchádzajúcom ročníku a pretekári, ktorí sa zúčastnili doteraz všetkých ročníkov Bielej stopy.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná.
 • Pri neúčasti pretekára na pretekoch je štartovné nevratné.

Úhrada štartovného:

  Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
  Úhrada za štartovné musí byť uskutočnená do 7 kalendárnych dní od prihlásenia, inak sa stáva online prihláška neplatnou.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • Upomienkové predmety od partnerov
 • Zapožičaný štartový čip v rámci pretekov

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Mapa

štvrtok 16:00 – 20:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

piatok 15:00 – 21:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

sobota 7:30 – 9:30 Skalka

nedeľa 7:30 – 10:15 Skalka

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného. Pretekár musí na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 903 530 206

Zoradenie na štarte:

Pretekári budú zaradení do štartovných koridorov podľa výkonnosti na základe dosiahnutych výsledkov v ostatných 2 ročníkoch Bielej stopy.

 • 0. koridor (Red group) – do 30 pretekárov
 • 1. koridor – do 100 pretekárov
 • Euroloppet koridor – ostatní držitelia Euroloppet pasu (ak nie sú v 0. alebo 1.koridore)
 • 2. koridor – do 250 pretekárov
 • 3. koridor – do 300 pretekárov
 • 4. koridor – ostatní pretekári

Služby:

 • Vyhrievaná občerstvovacia zóna
 • Vyhrievaná šatňa s možnosťou sprchy
 • Úschovňa lyží a batožiny
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch a obed
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby
 • FOTO z trate od profesionálov FaxCopy

Doprava do miesta pretekov:

Individuálna doprava :

 • upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk na Skalke
 • parkovisko pred halou Relax je uzavreté
 • parkoviská sú spoplatnené, platí sa formou SMS na číslo 2200 v tvare KR A3 ŠPZ-vozidla, v hodnote 4€
 • parkovacie karty „VIP “ zaručujú vstup na parkoviská pod vysielačom do 9,30 hod
 • po naplnení parkovísk  bude autá odstavovať štátna polícia na Krahulskej križovatke, treba auto odstaviť na okraji a stopnúť si autobus, šofér bude inštruovaný aby bol ústretový.
 • v sobotu aj v nedeľu budú regulovať dopravu na Skalke príslušníci štátnej polície v súčinnosti s mestskou políciou a regulovčíkmi, ktorí sa budú snažiť usporiadať autá čo najúspornejšie
 • v prípade snehovej pokrývky na ceste je potrebné použiť snehové reťaze.

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, sobota 1. 3. 2025

Odchod Kremnica Skalka Príchod Kremnica Určené pre Dopravný prostriedok Pristavený
7,30 8,00 8,20 pretekári Minibus BS-33miest P Jeleň
8,00 8,30 8,50 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
8,30 9,00 9,20 pretekári Minibus BS-33miest P Jeleň
9,00 9,30 9,50 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,00 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
9,30 10,00 obecenstvo Minibus BS-33miest P Jeleň
10,00 10,30 10,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
11,00 11,30 11,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
12,00 12,30 12,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
14,00 14,30 pretekári Minibus BS-33miest Parkovisko Skalka
14,00 14,30 14,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
14,30 15,00 15,20 pretekári Minibus BS-33miest Parkovisko Skalka
15,00 15,30 15,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
15,30 16,00 16,20 pretekári Minibus BS-33miest Parkovisko Skalka
16,00 16,30 16,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
17,30 18,50 pretekári Minibus BS-33miest Hala

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, nedeľa 2. 3. 2025

Odchod Kremnica Skalka Príchod Kremnica Určené pre Dopravný prostriedok Pristavený
8,00 8,30 8,50 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 9,50 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,00 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
10,00 10,30 10,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
11,00 11,30 11,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
12,00 12,30 12,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
14,00 14,30 14,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
15,00 15,30 15,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
16,00 16,30 16,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka

Uvedené spoje sú prevzaté z roku 2023 a je možné že sa budú upravovať podľa momentálnej situácii pred pretekmi.

Pečiatkovanie Euroloppet pasov

Potvrdenie účasti do Euroloppet pasu.
V sobotu a v nedeľu ,vždy po pretekoch ,v Relax centre na Skalke

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov na 50, 30 a 25 km trati bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov pre nedostatok snehu alebo pre iné objektívne príčiny sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

Ochrana súkromia:

Informácie nájdete tu Zásady ochrany súkromia

Hlavní funcionári:

Čestný predseda organizačného výboru: Martin Novodomec, primátor mesta Kremnice

Predseda organizačného výboru: Ivan Ivanič

Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt

Veliteľ tratí: Viktor Halíř

Veliteľ štadióna: Juraj Friml

Veliteľ časomiery a spracovania dát: Dušan Richter

Hlavný lekár podujatia: MUDr. Marian Kapusta

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy

EUC, Euroloppet tím: Viliam Michalech