Vaše 2% dane pre TJ Biela Stopa

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť ako naložíte s 2 % z vašich daní z príjmu za rok 2023. Pokiaľ chcete prispieť na činnosti súvisiace s našimi cieľmi, je potrebné vykonať :

1. ZAMESTNANEC

Zamestnanci môžu poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane VÝLUČNE prostredníctvom zamestnávateľa:

a) Požiadajú  zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

b) Vyplnia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné predvyplnené PDF)

c) Najneskôr do 30. 4. doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu.

2. FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a výška zaplatenej dane je vyššia ako 150 €

a) Online tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A) ak daňovník ma príjmy zo zamestnania a dohôd alebo Daňové priznanie z príjmov fyzickej osoby (typu B)  pre SZČO

b) Do 31. 3. vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov.

3. FIRMA

Právnická osoba môže poukázať svoje 2%, ak hodnota zaplatenej dane je vyššia ako 800€

a) Online formulare pre Daňové priznanie pre právnické osoby

b) Do 31. 3. vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov.

Naše údaje pre poukázanie daní

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica

Adresa: Pavla Križku 391/6, 96701 Kremnica

IČO: 35656824

DIČ: SK2020541743

IBAN: SK4709000000000411500026

Naše ciele pre využitie 2% daní sú zakotvené v stanovách o.z., medzi základné patria:

1.) vytváranie vhodných podmienok na vykonávanie športu a športovej činnosti, a to najmä lyžovania so zameraním na lyžiarsky bežecký šport, ako beh na lyžiach, lyžiarska turistika a maratónsky lyžiarsky beh,

2.) vytváranie vhodných podmienok na prípravu a účasť športovcov v súťažiach, a to predovšetkým v lyžiarskych športoch, najmä behu na lyžiach, lyžiarskej turistiky a maratónskych lyžiarskych behov,

3.) zabezpečovať všestranný rozvoj lyžiarskeho športu, predovšetkým bežeckého, napomáhať vytváraniu podmienok pre cieľavedomé zvyšovanie úrovne všetkých výkonnostných stupňov,

4.) podpora a rozvoj bežeckého lyžiarskeho športu u profesionálnych a talentovaných športovcov,

5.) podpora a rozvoj športu u detí a mládeže,

6.) podpora zdravého spôsobu života, ako aj podpora ostatných lyžiarskych športov a rovnako podpora aj iných športov,

7.) každoročné organizovanie súťaží rôzneho charakteru,

9.) zabezpečenie technickej úpravy a značenia vybraných cyklistických a lyžiarskych trás a tým napomáhať rozvoju cestovného ruchu v Kremnici.