Vaše 2% dane pre TJ Biela Stopa

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť ako naložíte s 2 % z vašich daní z príjmu za rok 2018. Pokiaľ chcete prispieť na činnosti súvisiace s našimi cieľmi, je potrebné vykonať :

1. ZAMESTNANEC
Zamestnanci môžu poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane VÝLUČNE prostredníctvom zamestnávateľa:
a) Požiadajú  zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
b) Vyplnia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné predvyplnené PDF)
c) Najneskôr do 31. 4. 2019 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu.

2. FYZICKÁ OSOBA
Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a výška zaplatenej dane je vyššia ako 150 €
a) Stiahnite si tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A) ak daňovník ma príjmy zo zamestnania a dohôd alebo Daňové priznanie z príjmov fyzickej osoby (typu B)  pre SZČO
b) Do 31. 3. 2019 vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov.

3. FIRMA
Právnická osoba môže poukázať svoje 2%, ak hodnota zaplatenej dane je vyššia ako 800€
a) Stiahnite si tlačivo Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a Daňové priznanie pre právnické osoby
b) Do 31. 3. 2019 vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov.

Naše údaje pre poukázanie daní

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica
Adresa: Pavla Križku 391/6, 96701 Kremnica
IČO: 35656824
DIČ: SK2020541743
IBAN: SK4709000000000411500026

Naše ciele pre využitie 2% daní sú zakotvené v stanovách o.z., medzi základné patria:

1.) vytváranie vhodných podmienok na vykonávanie športu a športovej činnosti, a to najmä lyžovania so zameraním na lyžiarsky bežecký šport, ako beh na lyžiach, lyžiarska turistika a maratónsky lyžiarsky beh,
2.) vytváranie vhodných podmienok na prípravu a účasť športovcov v súťažiach, a to predovšetkým v lyžiarskych športoch, najmä behu na lyžiach, lyžiarskej turistiky a maratónskych lyžiarskych behov,
3.) zabezpečovať všestranný rozvoj lyžiarskeho športu, predovšetkým bežeckého, napomáhať vytváraniu podmienok pre cieľavedomé zvyšovanie úrovne všetkých výkonnostných stupňov,
4.) podpora a rozvoj bežeckého lyžiarskeho športu u profesionálnych a talentovaných športovcov,
5.) podpora a rozvoj športu u detí a mládeže,
6.) podpora zdravého spôsobu života, ako aj podpora ostatných lyžiarskych športov a rovnako podpora aj iných športov,
7.) každoročné organizovanie súťaží rôzneho charakteru,
9.) zabezpečenie technickej úpravy a značenia vybraných cyklistických a lyžiarskych trás a tým napomáhať rozvoju cestovného ruchu v Kremnici.