Vaše 2% dane pre TJ Biela Stopa

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť ako naložíte s 2 % z vašich daní z príjmu za rok 2017.
Pokiaľ chcete prispieť na činnosti súvisiace s cieľmi občianskeho združenia, je potrebné vykonať:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI“ Predvyplnené tlačivo
2. Vyplňte „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ :: tlačivo a odovzdajte na DÚ alebo BS.
3. Do 30. apríla odovzdať tlačivá na daňový úrad alebo sekretariát BS.

Naše údaje pre poukázanie daní

Adresa: Pavla Križku 391/6, 96701 Kremnica
IČO: 35656824
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK4709000000000411500026
Banka: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Naše ciele pre využitie 2% daní

Snažiť sa udržiavať trate bielej stopy čo v najlepšom stave ci už v lete alebo v zime. S tým súvisia nemalé náklady na letnú údržbu tratí vypylovanie náletovej zelene, rozširovanie úzkych častí trat, čistenie od skál.