Poďakovanie všetkým organizátorom ktorí sa zúčastnili pri organizovaní 14. ročníka

Finančnú podporu z VUC BB sme použili pre pretekárov na ceny. Spolu organizátorom podujatia boli experti na trať z CykloSanté pod vedením Romana Béreša a moderátor bikových podujatí Roman Baréni. Dobre padli aj polovičné ceny do SPA Relax centra. Ďalších 36 dobrovoľníkov zabezpešilo svoje posty pri príprave a priebehu pretekov. Vďaka patrí menovite Bareni Roman, Bereš Roman, Brhlík Peter, Čerťaský Filip, Čillík Ivan, Dobrotka Dušan, Domiňák Ľuboš, Domiňáková Gabriela, Ferenčík Alexander, Ferianc Svetozár, Gorduličová Adriana, Halíř Viktor, Heriban Jaroslav, Hricová Renata, Hrúza Slavo, Hrúza Slavomír ml., Hrúza Tomáš, Hrúzova Katarína, Hrúzová Martina, Iskrová Maja HS BB, Karrach Ladislav, Koreň Cyprian, Michalech Viliam, niektory clen HS BB, Príhoda František, Príhodová Marta, Privalincová Helča, Privalinec Dušo, Schmidt Dalibor, Schmidt Daniel, Schmidtová Eva, Telč Ján, Varhaňovsky Majo, Vlčková Brigita, Zlatošová Hana.

Vyhodnotenie pretekov Bike and roll 2022

Pôvodný termín konania pretekov 21.5.2022 sme posunuli na 14.5.2022 kvôli obsadeniu kalendára velkými bikovými pretekmi v Rajeckých Tepliciach.

Zasnežená a rozmočená trať na severnom okruhu rozhodla o dvojkolovom okruhu 22 km na juhu. Trať bola upravená, technická a pretekári si okruh pochvaľovali. Túto trať začneme použivať aj v budúcnosti lebo má viacero vyhod – vhodné priestory na pristátie vrtuľníka, lepšie obsadenie exponovaných zjazdov zdravotnou a záchranarskou službou, rychly presun zdravotníkov na miesto zásahu, kratšia vdialenosť na značenie trati, zníženie počtu občerstvovačiek, Severný okruh ostane v kľude pre zvieratá ktoré majú v tomto období mláďatá, pretekári si na druhý okruh mohli lepšie rozložiť sily a užiť si technické vsuvky.

Dva štarty o 10,00 hod. pre 44 km trať a 10,30 hod. pre 22 km trať zabezpečili možnosť spoločného vyhodnotenia kategorií o 14. hod. Hromadné štarty pred halou Relax centra presunieme na štadión vedľa veži aby sa pretekári mohli v volne pohybovať pri občerstvení a umývaní bicyklov.

Za slnečného počasia absolvovali preteky v náročnom horskom teréne 22 alebo 44 km na Južnom okruhu, všetci pretekári dostali účastnícku medailu, absolútni víťazi dostali poháre. Ostatné ceny boli losované v tombole podľa štartovných čísel pretekárov. Všetci pretekári majú možnosť vytlačiť si dodatočne vlastný diplom zo stránky bikeadndroll.sk. Prihlasených bolo 127 pretekárov, na trate vyrazilo 118 pretekárov, 4 neprišli do cieľa kvôli technickým problémom a jedenáho pretekára po páde transportoval vrtulnik do nemocnice v BB (222 Tomáš Majling).

Preteky roll budú pokračovať 11.6.2022 Kremnica – Skalka, výjazd voľnou technikou s hromadným štartom.

Za organizačný tím,

Slavo Hrúza, sekretár pretekov

Počasie

View detailed snow forecast for Skalka pri Kremnici at:
snow-forecast.com