Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Dátum konania: 26.5.2018

Čas štartu: 11:00 hod

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Disciplíny:

50km Bike

25km Bike

Bike deti

Roll – dočasne zrušený

Tréning:

Bez oficiálneho tréningu. Výživné prevýšenia na Skalke si môžete vyskúšať kedykoľvek 🙂

Kategórie:

Muži:

 • MJ) od 15 r. do 18 r. – 25 km a 50 km
 • M1) od 19 r. do 39 r. – 25 km a 50 km
 • M2) od 40 r. do 49 r. – 25 km a 50 km
 • M3) nad 50 rokov – 25 km a 50 km

Ženy:

 • ZJ) od 15 r. do 18 r. – 25 km a 50 km
 • Z1) od 19 r. do 39 r. – 25 km a 50 km
 • Z2) od 40 r. do 49 r. – 25 km a 50 km
 • Z3) nad 50 rokov – 25 km a 50 km

Deti:

 • D0) (bez obmedzenia veku) – odrážadlo – 1 kolo
 • D1) 0 – 2 roční – 1 kolo
 • D2) 2 – 4 roční  – 1 kolo
 • D3) 5 – 7 roční  – 2 kolá
 • D4) 8 – 10 roční  – 3 kolá
 • D5) 11 – 14 roční – 4 kolá

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie v deň konania pretekov do 10:00 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára v piatok 25.5.2018 o 20:00 hod.

Štartovné:

Dátum úhrady do21.05.
(Základné)
25.05.
v deň pretekov
(iba v hotovosti)
Bike 50km12 €15 €19 €
Bike 25km12 €15 €19 €
Preteky detíbezplatný štart

Zľava 2 € pri účasti na niektorom z ďalších pretekov Bielej stopy v roku 2018.

Úhrada štartovného:

Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.

 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa:
  IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • Upomienkové predmety od partnerov
 • V cene štartovného je občerstvenie na trati a jedlo+nápoj v cieli.

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Skalka pri Kremnici, štadión Rudolfa Čillíka

Čas: 26.5.2018 od 9:00 do 10:40

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného. Pretekár musí na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 903 530 206

Zoradenie na štarte:

Štart pre 25km a 50km trať je spoločný a hromadný.

Služby:

 • Šatňa s možnosťou sprchy
 • Úschovňa batožiny
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby

Doprava do miesta pretekov:

Pre individuálnu dopravu je možné využiť bezplatné parkovanie na vyznačených parkoviskách na Skalke. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť a potvrdzujú, že bicykel je spôsobilý pre preteky,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov na 50 a 25 km trati bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú diskvalifikovaní.
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

Ochrana súkromia:

 • V súlade so zákonom 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov súhlasím, aby moje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a emailová adresa) boli spracované o.z. TJ Biela stopa na účely vedenia evidencie účastníkov Bielej stopy.
 • V súlade s §12 Občianskeho zákonníka súhlasím s vyhotovením a/alebo použítím obrazového a/alebo zvukového záznamu týkajúceho sa mojej osoby v súvislosti s pretekmi Biela stopa na spravodajské a dokumentačné účely.
 • Osobné údaje (meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia) budú uverejnené v štartovnej a výsledkovej listine a môžu byť poskytnuté tretej strane na nevyhnutnú dobu, ak je to nevyhnutné na poskytnutie služby (napr. časomiera, SMS notifikácia).
 • Kontaktné údaje (adresa, email) môžu byť poskytnuté tretej strane na marketingové účely (napr. zasielanie informačných materiálov emailom alebo poštou) ak s tým účastník výslovne súhlasí. Súhlas vyjadrí začiarknutím v prihláške.

Hlavní funcionári:

Predseda organizačného výboru: Slavomír Hrúza

Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt

Veliteľ tratí: Viktor Halíř

Veliteľ štadióna: Dušan Privalinec

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy