Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.
Realizované s finančnou podporou mesta Kremnice

Dátum konania: 1. 6. 2024

Čas štartu: 10:00 – Bike 50, 10:30 – Bike 25

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Disciplíny:

50km Bike

25km Bike

Roll, deti  – dočasne zrušený

Kategórie:

10 - 1819 - 3940 - 4950. a starší
MužiMJM1M2M3
ŽenyZJZ1Z2Z3

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie v deň konania pretekov do 10:00 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára v piatok 31. 5. 2024 o 12:00 hod.

Organizátor si vyhradzuje právo preradiť pretekárov z jednej disciplíny do druhej pokiaľ sa na danú trať neprihlási viac ako 9 pretekárov. Tuto skutočnosť oznámi pretekárom min. 2 dni pred štartom.

Štartovné:

Dátum úhrady do01.05.
(Základné)
31.05.Pri prezentácii
(iba v hotovosti)
Bike 50km15 €18 €23 €
Bike 25km15 €18 €23 €
Preteky detíbezplatný štart

Úhrada štartovného:

Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.

 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa:
  IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • V cene štartovného je občerstvenie na trati a jedlo+nápoj v cieli.
 • Ceny pre absolútnych víťazov a ceny pre pretekárov losované formou  tomboly

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Skalka pri Kremnici, štadión Rudolfa Čillíka

Čas: 1. 6. 2024 od 8:30 do 10:00

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného, ktoré môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 911 602 218

Zoradenie na štarte:

Štart pre 25km a 50km trať je hromadný.

Služby:

 • Šatňa s možnosťou sprchy a sauny za 1/2 ceny
 • Úschovňa batožiny
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby
 • Možnosť umyť bycikel po pretekoch

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť a potvrdzujú, že bicykel je spôsobilý pre preteky,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov na 50 a 25 km trati bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú diskvalifikovaní.
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

Ochrana súkromia:

Informácie nájdete tu Zásady ochrany súkromia

Hlavní funcionári:

Predseda organizačného výboru: Hana Zlatošová

Prezentácia: Katarína Hrúzová

Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt

Veliteľ tratí: Viktor Halíř

Veliteľ časomiery a spracovania dát: Ladislav Karrach

Sekretár pretekov: Slavomír Hrúza

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy