Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Dátum konania: 14. 9. 2024

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Disciplíny:

Horský maratón

Horský polmaratón

Hobby 8km

Nordic walking 16km

Kategórie:

10 - 1819 - 3940 - 4950. a starší
MužiMJM1M2M3
ŽenyZJZ1Z2Z3

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie v deň konania pretekov do 9:30 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára v piatok 13. 9. 2024 o 15:00 hod.

Čas štartu:

Horský maratón: 9:30 hod

Stop time na Skalke pri vstupe do 2. kola je 12:30. Po tomto čase budú pretekári prerklasifikovaní na trať 21 km.

Horský polmaratón: 10:00 hod

Hobby 8km: 11:00 hod

Walking 8km: 11:00 hod

Walking 17km: 10:00 hod

Štartovné:

Dátum úhrady do14.08.
(Základné)
13.09.Pri prezentácii
(iba v hotovosti)
Maratón 42km15 €18 €22 €
Polmaratón 21km15 €18 €22 €
Nordic walking 10 €13 €17 €
8km hobby12 €15 €17 €

Úhrada štartovného:

Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.

 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa:
  IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • Upomienkové predmety od partnerov
 • V cene štartovného je občerstvenie na trati a jedlo+nápoj v cieli.

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Skalka pri Kremnici, štadión Rudolfa Čillíka

Čas: 14. 9. 2024 od 8:30 do 9:30

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného. Pretekár musí na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 903 530 206

Služby:

 • Šatňa s možnosťou sprchy
 • Úschovňa batožiny
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby

Doprava do miesta pretekov:

Pre individuálnu dopravu je možné využiť platené parkovanie na parkoviskách na Skalke. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť pre preteky,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

Ochrana súkromia:

Informácie nájdete tu Zásady ochrany súkromia

Hlavní funcionári:

Predseda organizačného výboru: Slavomír Hrúza

Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt

Veliteľ tratí: Viktor Halíř

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy