Doprava

Bude bezplatne premávať 33 – miestny minibus pre pretekárov a obecenstvo.

Je potrebné prísť v dostatočnom predstihu, nakoľko autobus po obsadení plnej kapacity odchádza aj skôr ako je plánovaný odchod.

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, sobota 1. 3. 2025

Odchod Kremnica Skalka Príchod Kremnica Určené pre Dopravný prostriedok Pristavený
7,30 8,00 8,30 pretekári Minibus BS-33miest P Jeleň
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
8,30 9,00 9,30 pretekári Minibus BS-33miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
9,30 10,00 10,30 obecenstvo Minibus BS-33miest P Jeleň
10,00 10,30 10,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
11,00 11,30 11,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
12,00 12,30 12,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
13,00
13,30 14,00 14,30 pretekári Minibus BS-33miest Parkovisko Skalka
14,00 14,30 14,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
14,30 15,00 15,30 pretekári Minibus BS-33miest Parkovisko Skalka
15,00 15,30 15,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
15,30 16,00 16,30 pretekári Minibus BS-33miest Parkovisko Skalka
16,00 16,30 16,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
17,30 17,50 18,15 pretekári Minibus BS-33miest Hala

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, nedeľa 2. 3. 2025

Odchod Kremnica Skalka Príchod Kremnica Určené pre Dopravný prostriedok Pristavený
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
10,00 10,30 10,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
11,00 11,30 11,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
12,00 12,30 12,50 obecenstvo Skibus 15 miest P Jeleň
13,00
14,00 14,30 14,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
15,00 15,30 15,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka
16,00 16,30 16,50 pretekári Skibus 15 miest Parkovisko Skalka

Mestský žltý minibus

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 2 €.

Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.