Doprava

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, sobota 26.1.2019

odchod Kremnica Skalka príchod Kremnica určené pre dopravný prostriedok pristavený v Kremnici
7,30 8,00 8,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
8,30 9,00 9,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
13,30 14,00 14,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
14,00 14,30 15,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
14,30 15,00 15,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
15,00 15,30 16,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
15,30 16,00 16,30 pretekári Minibus BS-27miest P Jeleň
16,00 16,30 17,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň

Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, nedeľa 27.1.2019

odchod Kremnica Skalka príchod Kremnica určené pre dopravný prostriedok pristavený v Kremnici
8,00 8,30 9,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,00 9,30 10,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
9,10 9,40 10,10 obecenstvo Autobus SAD Autobus. stanica
14,00 14,30 15,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
15,00 15,30 16,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň
16,00 16,30 17,00 pretekári Skibus 15 miest P Jeleň

 

Mestský žltý minibus

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1 €.
 
Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.