Doprava

Rozpis dopravy na Sobotu 27 januára

Odchod Kremnica

Odchod Skalka

Dopravný prostriedok

Miesto Kremnica

Miesto Skalka

07:30:00

08:00:00

Minibus 27 miest

Parkovisko Jeleň

hala Relax

08:00:00

08:30:00

Žltý minibus

Parkovisko Jeleň

Parkovisko

08:30:00

09:00:00

Minibus 27miest

Parkovisko Jeleň

hala Relax

09:10:00

09:40:00

Autobus SAD

Autobus. stanica

Parkovisko

10:00:00

10:30:00

Žltý minibus

Parkovisko Jeleň

Parkovisko

11:00:00

11:30:00

Žltý minibus

Parkovisko Jeleň

Parkovisko

12:00:00

12:30:00

Žltý minibus

Parkovisko Jeleň

Parkovisko

13:30:00

14:00:00

Minibus 27 miest

Parkovisko Jeleň

hala Relax

14:00:00

14:30:00

Žltý minibus

Parkovisko Jeleň

Parkovisko

14:30:00

15:00:00

Minibus 27 miest

Parkovisko Jeleň

hala Relax

15:00:00

15:30:00

Žltý minibus

Parkovisko Jeleň

Parkovisko

15:30:00

16:00:00

Minibus 27 miest

Parkovisko Jeleň

hala Relax

 

Mestský žltý minibus

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1 €.
 
Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.