Beh na lyžiach, alebo bežkovanie ?

     V posledných niekoľkých rokoch sa výrazy ako bežkovanie, bežkár, a či dokonca bežkové lyžovanie stali úplne bežnými a takmer jedinými výrazmi na označenie lyžiarskej disciplíny, ktorou je beh na lyžiach. Tlač a samozrejme web stránky na internete, ktoré píšu o tejto jednej z najstarších, teda klasických lyžiarskych disciplín, ani iné označenie, až na malé výnimky už takmer nepoužívajú. Je to správne? Majú sa výrazy ako bežec na lyžiach, bežecké lyžovanie , ktoré jediné sa odjakživa používali na označenie tejto disciplíny úplne prestať používať len preto, že ktosi začal používať tieto výrazy, ktoré znejú v ušiach starého /iba starého?/ lyžiara akosi neprirodzene. Niekto by mohol namietať, že keď sa používajú výrazy ako zjazdár, či skokan na lyžiach, prečo by nemohol byť výraz bežkár a bežkové lyžovanie?

     Celkom určite budete so mnou všetci súhlasiť, že nebežkáme, nebežkujeme, ale beháme na lyžiach. Niekto môže tvrdiť, že je to jedno, lebo všetci rozumejú o čo ide. Iní zase, že je to len vecou vkusu a názoru. No a tí s najtvrdším názorom možno budú hovoriť o ješitnosti toho, kto to tvrdí. Veď všade sa to tak píše a hotovo ! Ide nielen o čistotu jazyka, ale aj o to, aby sme nepôsobili pod takýmito označeniami akosi komicky.A čo na to Slovenský jazykovedný ústav? Využil som možnosť ktorú má každý a položil som nasledovnú otázku v jazykovej poradni slov. jazykovedného ústavu: , Sú výrazy ako bežkár, bežkova-nie a bežkové lyžovanie adekvátne výrazom ako sú bežec na lyžiach, bežecké lyžovanie? Nemali by sa používať len výrazy bežecké lyžovanie, beh na lyžiach?

A tu je odpoveď:

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
813 64 BRATISLAVA, PANSKÁ 26

Vážený pán V. Michalech odpovedáme na Váš e-mail z 28. 8. 2013.

     Osobu, ktorá sa venuje športovej disciplíne beh na lyžiach, nazývame bežec na lyžiach aj bežkár (od bežecké lyže →skrátene bežky → bežkár). Trate určené na behanie na lyžiach sa nazývajú bežecké trate aj bežkárske trate. Obe spojenia sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine a obe sa používajú v jazykovej praxi. Výrazy bežkárske lyžovanie a bežkové lyžovanie sa používajú podstatne zriedkavejšie než spojenie bežecké lyžovanie, ale vzhľadom na existenciu a klasifikáciu slov bežkár a bežky nemožno ani tieto spojenia odmietať. Za oficiálny športový termín sa však považuje názov disciplíny beh na lyžiach. Hoci v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri http://slovnik. juls. savba. sk) sa podstatné mená bežec i bežkára prídavné mená bežecký aj bežkársky hodnotia ako štylisticky neutrálne, v oficiálnom jazykovom prejave sa uprednostňuje prídavné meno bežecký, napr. bežecké lyžovanie, bežecké disciplíny na olympiáde, bežecké trate a pod.

     Sloveso bežkovať sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka hodnotí ako hovorové, čo znamená, že ide o spisovný výraz, ktorý sa však používa v neoficiálnom, hovorovom jazykovom prejave. Jeho štylisticky neutrálny (bezpríznakový) pendant je slovné spojenie behať (resp. behávať) na lyžiach. Podobne je štylisticky príznakové aj slovesné podstatné meno bežkovanie.

S pozdravom
PhDr. Katarína Kálmánová
za jazykovú poradňu JÚĽŠ SA

Text : Viliam Michalech