Biela Stopa – prierez 40-tich rokov jej organizovania – vznik, vývoj a dnešný stav

     Na začiatku niečoho nového je častokrát osobná skúsenosť, silný emotívny zážitok a po ňom pohrávanie sa s myšlienkou ktorá vám nedá spávať, urobiť niečo podobné aj doma, organizovať napríklad maratónsky beh na lyžiach pre všetkých, pre bežných lyžiarov, ale aj ostatných ktorí radi športujú po vzore tých ktorý už také čosi organizujú a je možné od nich mnohé veci odkukať, t. j. ako na to. Tak akosi sa zrodila v hlave ing. Ľudovíta Fuska, slovenského reprezentanta v behu na lyžiach aj táto myšlienka založiť masový maratónsky beh na lyžiach v Kremnici. Boli na to potrebné osobné skúsenosti úspešného lyžiara, schopnosti, zanietenosť, podpora okolia a podpora športových a politických orgánov štátu, bez súhlasu a podpory ktorých by sa takéto podujatie nemohlo ani založiť a ani organizovať. Keďže šport bol súčasťou oficiálnej politiky štátu, bol podporovaný, ale aj častokrát využitý na politické podfarbenie. V roku 1973 sa začali prípravy a organizácia tohoto nového podujatia v Kremnici a Banskej Bystrici, lebo trasa maratónskeho behu bola určená z Krahúl do Banskej Bystrice.

     Aby vôbec takéto podujatie mohlo vzniknúť a mať podporu štátnych, t. j. straníckych orgánov, potom sa nemohlo vyhnúť spolitizovaniu. Nové podujatie teda dostalo názov Biela Stopa SNP. Je symbolické, že prvý ročník Bielej Stopy SNP sa konal v roku 1974, kedy bola založená organizácia Euroloppet, kde boli preteky Koenig Ludwig Lauf, Marcialonga a Dolomitenlauf ktoré tvorili tzv. Alpentris, spolu s maratónskymi behmi na lyžiach Vasaloppet a Finlandia Hiihto. 17. februára 1974 zaznel výstrel štartéra na Krahuliach a na 51km dlhú trať vybehlo 421 mužov. So štartovným číslom 1 vybehol na trať aj z. m. s. Rudolf Čillík, ktorý mal vtedy rovnú polovicu svojho dnešného veku. Cieľ prvého ročníka bol v Laskomerskom a víťazom v hlavnej kategórii sa stal Ján Michalko. Nedostatok snehu prinútil organizátorov aby ani cieľ 2. ročníka nebol v Banskej Bystrici, ale rovno pod hlavným hrebeňom Kremnického pohoria, v Kordíkoch.

     Prvým riaditeľom Bielej Stopy SNP bol ing. Ľ. Fusko, ktorý bol v tejto funkcii niekoľko rokov. Po ňom prevzali túto funkciu Dalibor Cisár z Banskej Bystrice a od 16. ročníka Rudolf Čillík, ktorý vydržal v tejto funkcii najdlhšie. Dlhoročným predsedom OV BS bol MUDr. Igor Horváth z Kremnice. Ale vráťme sa späť k samotným pretekom. Až tretí ročník Bielej Stopy SNP, trať ktorého bola dlhá 53,7km so štartom na Krahuliach mal cieľ priamo v Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda, kde bol cieľ niekoľko ďalších ročníkov.

Okrem toho pre nedostatok snehu bol cieľ aj na chate Lesák nad Tajovom /1983/, a tiež niekoľkokrát na štadióne na Králikoch. Po prvý raz sa štartovalo zo Skalky už na 15. ročníku. Na Krahuliach bola vybudovaná štartovná plocha na ktorej mohlo odštartovať niekoľko tisíc účastníkov po vlnách. V rokoch 1974 až 1989 boli zaznamenané rekordné počty účastníkov. Ich počet od založenia každoročne neustále stúpal až na nasledovné počty 3000 – 7. 583 prihlásených spolu vo všetkých kategóriách. Napr. v roku 1981 – 5348 prihlásených účastníkov celkove
1982 – 5684
1983 – 6695
1984 – 6923
1985 – 7583
1986 – 7227
1987 – 7438
1988 – 7275
1989 – 6545

     Asi 500 účastníkov z toho bolo v mládežníckych kategóriach a 800 v žiackych. Tak napr. v roku 1985 keď bol najvyšší počet prihlásených vôbec, 7 583 tak z Krahúl odštartovalo viac ako 5 000 pretekárov. Nebudem rozoberať dôvody, prečo bolo vtedy také veľké štartovné pole. Vyžadovalo by si to dlhší komentár. Šport bol úplne v inej situácii v tej dobe a iný je teraz. Iný je politický režim a hlavne podpora a ponímanie športu ako takého u nás na Slovensku. Iný je aj spôsob života, či možnosti ktoré spoločnosť poskytuje k sebarealizovaniu.

     Nadšenie a zanietenie účastníkov t. j. nielen bežných vyznávačov behu na lyžiach, ale aj aktívnych pretekárov pre Bielu Stopu bolo veľké. O organizátoroch ani nehovoriac, lebo bez nadšenia by to s vtedajšou biednou technikou na úpravu tratí ani nebolo možné. Obetavosť nahrádzala techniku. Ďalším medzníkom v histórii Bielej Stopy SNP bol rok 1989, odkedy bolo naše podujatie v kalendári FIS pretekov a 17. ročník v r. 1990 sa konal už ako pretek pod záštitou FIS. V roku 1994 bola Biela Stopa prijatá do Euroloppetu a v nasledujúcom roku 1995 sa už 22. ročník usporiadal po prvý raz ako preteky Euroloppetu.

     Žiaľ po roku 1989 začali počty účastníkov prudko klesať a zastavili sa až na počtoch iba 400 – 500 prihlásených. Politické a spoločenské zmeny priniesli úpadok. Biela Stopa sa ocitla v kríze a bojovala o svoju existenciu. Názov podujatia sa zmenil na Biela Stopa. Musel sa urobiť zásadný rez a opatrenia, ktoré by túto situáciu zvrátili. Vedenie prevzali mladší členovia z T. J. Biela Stopa, väčšinou členovia horskej služby v Kremnici, pod vedením jej predsedu a obetavého organizátora pána Ivana Petráša v roku 2004.

     32. ročník Bielej Stopy v roku 2005 organizoval už nový org. výbor. Predsedom org. výboru sa stal Viktor Halíř.

     Úlohou tohto nového org. výboru bolo Bielu Stopu znovu prebudiť k životu a vrátiť ju zpäť na vyššiu úroveň. Rozhodlo sa, že celé podujatie bude organizovať len org. výbor z Kremnice bez účasti Banskej Bystrice, trate Bielej stopy budú viesť len po teréne na kremnickej strane so štartom a cieľom na Skalke. Cieľom org. výboru sa stalo motto, , všetko pre pretekárov, , t. j. kvalitne upravované trate/počas celej sezóny/, kvalitný servis a zvýšiť počet účastníkov. Rok 2004 bol dôležitý aj v tom, že vzniklo samostatné vedenie –generálny sekretariát Euroloppetu v nemeckom mestečku Bodenmais/Bavorsko /pod vedením pána Andreasa Adama. Dovtedy mal Worldloppet s Euroloppetom spoločný generálny sekretariát v nemeckom Oberammergau keď 17 rokov generálnym sekretárom pre obe organizácie bol pán Hans Reicherl, ktorý mimochodom bol veľmi nápomocný Bielej Stope pri jej snahe dostať sa na vyššie postavenie a úroveň.

     Takže nový generálny sekretariát Euroloppetu, nový organizačný výbor Bielej Stopy, nový ľudia, nové plány, ciele a smerovanie a hlavne ponímanie organizovania nášho podujatia. Svoje zastúpenie má Biela Stopa aj vo vedení EUC –European Union of Cross-country skiing association, čo je názov organizácie ktorá zastrešuje seriál pretekov Euroloppet. Ivan Ivanič, predseda BÚ SLA je členom predsedníctva EUC, kde je veľmi aktívnym členom. Zároveň je aj marketingovým managerom Bielej Stopy a novým predsedom T. J. Biela Stopa. Vo funkcii predsedu OV je Viktor Halíř a riaditeľom Libor Schmidt. Funkcie ďaľších členov OV sú na web stránke Bielej Stopy www.bielastopa.eu. Do užívania sme dostali vynovené teraz reprezentatívne priestory v budove MsKs. Počty účastníkov sa podarilo postupne zvýšiť na dnešných 800 až 1200. Na početné žiadosti účastníkov o samostatný pretek pre klasickú techniku sme reagovali novinkou. Hlavné preteky, teraz 45km ktoré sa vždy konali v Nedeľu sme presunuli na Sobotu a Nedeľu sme vyhradili pre preteky klasickou technikou na 25km, resp teraz už 30km. Organizujú sa sprievodné akcie priamo v meste Kremnica –City Sprint, Big Air atď. V zimnej sezóne 2011 sme sa stali usporiadateľmi 2. Majstrovstiev Európy v maratónskych behoch na lyžiach, ktorými usporiadateľmi budeme aj v nasledujúcej sezóne 2014, ktorá sa bude zároveň niesť aj v znamení osláv 100. výročia lyžovania v Kremnici. Pozývame teda všetkých na 41. ročník Bielej Stopy a 5. ME v maratónskych behoch na lyžiach 2014 !

Text : Viliam Michalech