Virtuálna Biela stopa

49. ročník Bielej stopy 2022 bude mať aj virtuálnu podobu pretekov s využitím dostupných technológií na individuálne meranie športových výkonov. Preteky sú otvorené pre všetkých záujemcov týždeň po Bielej stope konanej 12.-13. marca 2022.

Registrácia

Prihlasovanie jedine on-line na https://www.bielastopa.sk/registracia-intro/, vyberte trať pretekov Biela Stopa Virtual

Štartovné

 • jednotné sumou 10 €, v cene štartovného je zahrnuté
 • úprava tratí
 • upomienková čelenka
 • výsledkový servis
 • diplom zo stránky Bielej stopy
 • zaradenie do zlosovania v tombole o hodnotné ceny

Bežecká trať

 • 24 km Severný okruh so štartom a cieľom pri veži na štadióne R. Čillíka
 • mapa pretekov na stiahnutie TU
 • trať bude udržiavaná a vyznačená počas určeného termínu pretekov
 • štart na štadióne nie je podmienku, na trať je možné nastúpiť a ukončiť v hociktorom bode

Termín na absolvovanie pretekov

 • každý účastník virtuálnych pretekov (pretekár) si sám vyberie najvhodnejší čas na odbehnutie trate v priebehu 7 dní v termíne od 14. 3. 2022 (pondelok) do 20. 3. 2022 (nedeľa) včetne

Záznam o priebehu aktivity a odoslanie

 • aktivitu si pretekár zaznamená pomocou inteligentných hodiniek alebo prostredníctvom
  aplikácie, ktorá vytvorí záznam do GPX alebo TCX súboru. Pre vytvorenie záznamu je možné použiť napríklad aplikácie STRAVA, Garmin Connect, Mapy.cz.
 • záznam výsledku pošle pretekár mailom na adresu vysledky@bielastopa.eu najneskôr do štvrtku 24.3.2022 s menom pretekára uvedenom v štartovej listine
 • pokiaľ email nebude obsahovať potrebné časové a dĺžkové záznamy, nebude vyhodnotený
 • je možné odoslať aj viac záznamov pokiaľ bude mať pretekár viac registrácii napr. Meno1, 2, …

Výsledky

 • časové výsledky budú zverejnené na stránke Bielej stopy bez vyhlásenia víťaza

Ceny

 • Ceny budú losované formou tomboly pre všetkých zúčastnených pretekárov Bielej Stopy 2022 okrem Bielej Stopy Junior
 • losovanie tomboly bude do nedele 27. marca v kancelárii BS o čom bude zhotovený video záznam
 • výsledky losovania tomboly budú zverejnené na stránke Bielej stopy
 • vylosované ceny si výherca preberie osobne po dohode s organizátorom tomboly

Pravidlá virtuálnych pretekov Biela stopa 2022

 • virtuálne preteky konané v termíne po Bielej stope sú alternatívnou športovou aktivitou k pretekom s hromadným štartom v behu na lyžiach,
 • pretekár sa môže zúčastniť akcie kedykoľvek v rozmedzí termínu konania akcie,
 • zvolená trať musí byť absolvovaná v rámci jednej aktivity a nie je povolené meraný čas zastaviť alebo rozdeliť na viacero úsekov,
 • pretekár je povinný absolvovať celú trať len vlastnými silami bez pomoci,
 • meranie času a dĺžky aktivity je v réžii samotného pretekára za pomoci vlastných zdrojov (inteligentné hodinky, mobilný telefón, apod.),
 • výsledok aktivity nie je pretekárovi započítaný do série pretekov Euroloppet a pretekár nemá nárok na pečiatku do Euroloppet pasu o absolvovaní pretekov,
 • výsledok sa nezapočítava ani do série pretekov Stopathlon 2022,
 • vzhľadom k tomu, že pretekári nemajú úplne rovnaké podmienky pretekov, nebudú sa ceny udeľovať za najlepšie umiestnenia,
 • pretekár sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečenstvo a v rámci virtuálnych pretekov nie je zo strany organizátora zabezpečená stála zdravotná služba,
 • účastník akcie má zaistenú pomoc na trati po privolaní Záchrannej horskej služby na telefónnom čísle 18 300,
 • akcie sa môžu zúčastniť len pretekári starší ako 15 rokov,
 • pretekár je povinný dodržiavať nariadenia a opatrenia proti šíreniu pandémie aktuálne platné v termíne účasti na akcii a nevzniká mu nárok na akékoľvek zvýhodnenia voči nariadeniam vydaným príslušnými orgánmi.

Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie celej aktivity, pokiaľ budú nariadenia platné v čase konania virtuálnych pretekov v rozpore s charakterom aktivity.

V Kremnici 14.2.2022