Interviews s P.Mignerey o budúcnosti bežeckého lyžovania.

Interviews s P.Mignerey o budúcnosti bežeckého lyžovania.

P.Mignerey , FIS riaditeľ pre behy poskytol interview pre www.xc-ski.de o budúcnosti bežeckého lyžovania a návrhoch ,ako zracionalizovať súťažný program. Tu je originál poskytnutého interview.

Pierre ,hovorí sa ,že po skončení tejto sezóny budú prijaté podstatné zmeny v súťažných formátoch. Predovšetkým ,kto predložil tieto návrhy a aká bola motivácia aby sa premýšľalo o zmenách súťažných formátov ?

     Predovšetkým musím povedať ,že toto nie je nová téma. V bežeckých kruhoch sa už niekoľko rokov diskutuje o nových formátoch pretekov. Svet sa neustále mení a každá ľudská činnosťvyžadu je adaptáciu.Bežecké lyžovanie ,rovnako ako ostatné športy, musí brať do úvahy očakávania všetkých zainteresovaných strán a teraz je na nás ,aby sme urobili niektoré rozhodnutia. Nemôžeme donekonečna iba rozprávať o tom ako bolo povedané ,ja neviem či budú nejaké zmeny a ako ďaleko zájdeme. V tejto chvíli máme na stole návrh ako základ pre nastávajúcu diskusiu a jej vyhodnotenie . V žiadnom prípade sa nejedná o nejakú revolúciu. Našim cieľom je racionalizácia a zjednodušenie nášho súťažného programu. Chceme využiť naše tradície ako základ a robiťako je len možné , bežecké lyžovanie atraktívnejším pre všetky zainteresované strany /priaznivci ,fanúšikovia,televízny diváci ,televízie ,sponzori, ako aj pre deti a mládež. Aby som odpovedal na vašu otázku súčastný návrh napísala malá FIS skupina a marketingová agentúra FIS ,po diskusiach s rôznymi zúčastnenými stranami počas posledných dvoch rokov. Jedným z návrhov je zrušiť skiathlon v programe hlavných podujatí a nahradiť ho pretekmi pursuit 30/15 km .Pursuit by mal byť potom na základe výsledkov z individuálnych súťaží na 10/15 km.

Nie je to krok späť ,ak odstránite jeden z inovatívnych formátov posledných rokov ?

     Nemyslím si ,že je to krok späťa nemyslím si ,že toto je správna otázka.Náš návrh sa zakladá na rôznych analýzach,konkrétnych faktoch a ako je len možné ,na nestranných argumentoch.Nie je to ľahké a niekedy aj bolestivé zrušiť formát súťaže z programu.Ale je to potrebné .Ak chceme náš šport zmeniť,nemôžeme neustále vytvárať nové formáty,implementovať nové dĺžky tratí ,nové prvky v našom SP kalendári.Sme presvedčení ,že bežecké lyžovanie musí byť ľahko pochopiteľné pre čo najväčšie publikum.

Aké sú zvláštne dôvody na vyňatie skiathlonu ?

     Snažili sme sa pozrieť na plusy a mínusy každého formátu a naše rozhodnutie je ,že v prípade skiathlonu sa rovnováha preklopí viac na stranu mínusu.Skiathon sa zaviedol ,aby priniesol v jednom preteku obe bežecké techniky, dramatické zmeny vo vedení a súťažnú drámu po výmene lyží. Predstava je dobrá,ale naozaj to nefunguje a pre väčšinu skiathlon sa stal ničím viac ako len hromadným štartom s výmenou lyží uprostred pretekov. Skithlon kladie veľké požiadavky na infraštruktúru trate,štadión a sneh: potrebujeme dva oddelené traťové systémy, široký a dlhý štadión a výmenné boxy. Dôsledkom toho je, že iba niekoľko stredísk dokáže organizovať tento formát a tým že máme ohromné technické požiadavky, ktoré sú použité len pre jeden formát pretekov. Skiathlon je náročný na vybavenie lyžami ,voskovanie ,čo prináša vyššie náklady pre lyžiarske tímy:špecifická technickávýbava,viac voskov,viac testovania a viac servisného personálu. Toto je ešte väčším problémom v junior.kat. a na COC úrovni.
Na SP úrovni sa musíme zmieniť o vysokých tv produkčných nákladoch ,ktoré vznikajú potreboumať dva samostatné systémy na trati ,potrebujeme viac tv kamier,viac obslužného personálu ,atď.Tento formát vhodne funguje iba raz v roku na WSC alebo OWG. Skiathlon skutočne nezapadá do SP programu a sme pevne presvedčení ,že titulné/hlavné podujatia by mali tvoriť základ SP programu okrem 30-50km.Skiathlon sa tiež váčšinou neorganizuje na nižšej úrovni ako sú COC národné súťaže. Keď to všetko spočítame ,tak vznikne pre tento formát dlhý zoznam mínusov, a je úplne jasné, že pomer cena / kvalita nie je dostatočne vysoký, aby sme držali skiathlon v našom súťažnom programe. Vo svete sa viac a viac zameriavajú na udržateľnosť a cenotvorbu a veríme, že je dôležité vziať tiež do úvahy finančné a enviromentálne dôvody.

Druhou veľkou zmenou by mohlo byť vynechanie šprintu klasickou technikou.Aké sú dôvody tohto možného kroku?

     Za týmito návrhmi je niekoľko niekoľko argumentov ,ktoré vychádzajú z podrobných analýz. Predovšetkým ,pevne veríme ,že bežecké lyžovanie musí a môže byťviac atraktívne pre deti a mládež.V dnešnej dobe je mnoho atraktívnych foriem ,ako sú XCX Cross. Country Cross ,ktoré sa organizujú pre deti v mnohých krajinách.Ale to na čo sme zabudli ,je link medzi týmito formátmi a pretekmi na najvyššej úrovni.Potrebujeme lepšiu konektivitu medzi tým ,čo deti robia ,čo môžu vidieť v televízii a čo robia ich hviezdne vzory. Všetci poznáme účinok sili You Tube, sociálnych médií a tv záberov. Niektorí by radi zaviedli XCX ako nový formát. Z nášho pohľadu má väčší zmysel integrovať niektoré technické prvky do našich súčastných/existujúcich súťaží v šprinte. Nehovoríme tu o umelých prvkoch. Mohli by sme sa viac hrať zabávaťs terénom ,s vlnami,zakriveniami zátačkami, alebo malými mostíkmi.Obvykle nie je možné implementovať tieto prvky pri klasickej technike. Navyše vývoj klasickej techniky vytvára každý rok nové výzvy v súťažiach v šprinte.

Na úrovni SP stále ešte máme niekoľko dobrých tratí pre šprint klasicky, ale čo súťaže na nižšej úrovni pre deti a mládež?

     Stále je viac a viac ťažšie zaručiť férovú súťaž.Jedným z našich hlavných princípov je,že bežecké lyžovnie sa nesmie stať športom ,kde jury rozhoduje o konečnom výsledku.Je tiež skutočnosťou ,že trate pre šprint sú jednoducho nadizajnované okolo štadióna s 1 alebo 2 stúpaniami .Je to výzva ,nájsť vhodné stúpania nie ďaleko od našich štadiónov.Dôsledkom toho je ,že klasické šprinty budú čoraz viac a viac iba súpažným behom na lyžiach.

Je to skutočne cesta ,ktorou sa chceme ísť, Je to najlepší spôsob ako propagovať koexistenciu oboch techník a špeciálne diagonálnej techniky?
Nemyslíme si to. Nie sme o tom presvedčení. Nakoniec, myslíme si , že z pohľadu myšlienky šprint znamená rýchlosť. A keď chcete ísť rýchlo použijete najrýchlejšší možný spôsob techniky a tým je skate.

Nie je toto začiatok konca klasickej techniky ?

     Pevne veríme ,že majúc dve techniky je súčasťou našej DNA a teda náš pretekový program by mal obsahovať obe techniky. Som presvedčený,že najlepšou možnou cestou je ochrániť a propagovať/podporovať diagonálnu techniku ,ale tiež ako dôsledok pre klasickú techniku sústrediťnaše úsilie na najviac obľúbené/preferované formáty a najviac obľúbené strediská.Možno menej klasickej techniky ,ale vyššia kvalita budú omnoho efektívnejšie ,ako dogmatické pravidlo 50 – 50 % vo všetkých formátoch a /alebo vo všetkých sezónach a súťažných úrovniach. Ak jedného dňa budeme musieť skončiť súťaže klasickou technikou ,nemyslím si ,že potom bude správne povedať ,že začiatkom konca bolo rozhodnutie behať šprinty iba voľnou technikou. A sme vystavení tvárou v tvár k niektorým výzvam ohľadom klasickej techniky.Myslím si ,že správne pomenovanie by malo byť zmiznutie diagonálnej techniky,ale musíme zvoliť pragmatický prístup bez dogiem. Tretím návrhom je zavedenie zmiešaného tímového šprintu.

     Znamenalo by to, že by sme prišli o medajlové podujatie ak bude len jedno družstvo v šprinte a nie obe mužské a ženské separátne na OH? Možnosť, že by boli šprinty mužov a šprinty žien nahradené len šprintom miešaných tímov, vyžaduje ďaľšie prehodnotenie. Áno ,bežecké disciplíny by mohli stratiť na ZOH a SP jedno medailové podujatie, avšak naši športovci nič nestratia. Každý individuálny športovec by stále mohol mať možnosť získať ten istý počet medailí. Najväčšia motivácia by bola na úrovni SP. Majúc relatívne, iba jedno krátke podujatie v súťažnom dni ,by bolo pre organizátorov motivujúce ,ako aj finančný prínos .Jedny preteky znamenajú menší finančný zisk.Jedny preteky znamenajú tiež kratšiu možnosť zábavy pre divákov. Na druhej strane ale, podujatia v súťaži zmiešaných družstiev sa stávajú veľmi populárne a umožňujú účasť väčšieme počtu krajín súťažiť a dosiahnuť lepšie výsledky. Ako viete, jedným z kľúčových cieľov do budúcnosti je účasť väčšieho počtu krajín na pretekoch najvyššej úrovne. Rozhodnutia musia brať do úvahy všetky tieto aspekty za predpokladu, že všetci spolu veríme, že naša disciplína bude mať zo zmiešaného tímového šprintu výhodu. Nemyslím si, že by sme sa mali obávať straty medaile.

Kedy sa rozhodne o týchto návrhoch a kto je zapojený do rozhodovania ?

     Súčastné návrhy poslúžia ako základ pre ďaľšie diskusie počas nastávajúcej zimy.Potrebujeme to tiež prediskutovaťs IOC ,usporiadaľmi WSC a ďaľšími zúčastnenými stranami.Potom uvidíme ,čo
treba upraviť a ako flexibilný môžeme byťa tak potom formulovať finále návrhy pre budúci
FIS kongres .Implementovanie všetkých prípadných zmien bude vyžadovať nejaký čas .Nič nemôže byť okamžite.

FIS News 17.okt.2017
text: V.Michalech